Ansökan om medlemskap.

Borensbergs båtklubb är en allmännyttig förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg. Vid fördelning av iordningställda båtplatser beaktas faktorerna tillgång, tid för anmälan till kölista och bostadsort; medlemmar bosatta i Borensberg eller i ortens närmaste omgivningar ges företräde.

Klicka på symbolen för instruktioner, medlemsansökan:


Långtidslån av rampnyckel: nästa tillfälle för utkvittering av nyckel är på årsmötet 28/3