Borensbergs båtklubb är en allmännyttig förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg. Vid fördelning av iordningställda båtplatser beaktas faktorerna tillgång, tid för anmälan till kölista och bostadsort; medlemmar bosatta i Borensberg eller i ortens närmaste omgivningar ges företräde.

Instruktioner för ansökan om medlemsskap:

Ansökan görs hos klubbens kassör via e-post kassor@rampen.se . Avgift erläggs i förskott och medlemskapet aktiveras när pengarna finns på föreningens konto. Ansökan om medlemsskap ska innehålla följande information: 

- För- och efternamn

- Adress, postnummer och ort

- Telefonnummer

- E-postadress

- Eventuell önskan om placering i kö till liten eller stor båtplats

- Eventuell önskan om långtidslån av rampnyckel


Långtidslån av rampnyckel - nästa tillfälle för hantering av nycklar (utkvittering och återlämning) annonseras här:

Ej bestämt ännu

Kontakta kassör Kristoffer på kassor@rampen.se för att bli uppskriven på listan och för mer info. 


AVGIFTER:

- Medlemsskap 100 kr/år

- Rampnyckel 100 kr/år (1000 kr deposition för långtidslån)

- Båtplatser 400-500 kr/år beroende på storlek