2019-04-17 Nya rollspecifika e-postadresser till styrelsen:

- Ordförande:     ordforande@rampen.se 
- Kassör:              kassor@rampen.se (även matrikel, rampnycklar, vaktsamordning och hemsida)
- Hamnfogdar:   hamnfogde@rampen.se (båtplatsutdelning, båtplatsbyte, hamnskötsel, etc.)
- Övrigt:               info@rampen.se (även utbyggnaden)

Långtidslån av rampnyckel: nästa tillfälle för utkvittering samt återlämning av rampnycklar är på årsmötet den 28/3 - 2019. Kontakta nyckelansvarig Kristoffer på förhand för både utkvittering och återlämning.

Deposition kan antingen betalas via 1. Swish vid själva tillfället för utkvittering eller 2. på förhand till klubbens BG enligt gamla instruktionen:

2019-01-14:

Det står ett antal båttrailrar utan båtar i Borensbergs båthamn. Det förefaller märkligt, eftersom ingen båt är sjösatt. För att kunna städa i båthamnen inför kommande säsong, önskar styrelsen att dessa avlägsnas, såvida de inte används.

Om du känner igen någon av dem, och avsiktligt har placerat den där för att använda den vid senare tillfälle, meddela någon i styrelsen vilken trailer som avses. Trailrar, vars ägare inte givit sig tillkänna senast 2019-05-01, riskerar att destrueras.


Klicka på symbolen för att se bild på trailrarna: 

TR3, TR4, TR5 och TR7 har hittills blivit identifierade. Tack!

Information avseende husbilar 

Brev till medlemmar gällande GPDR 

 Beakta fartbegränsningen som gäller i Strömmen, se Länsstyrelsens beslut  

Fiskerättsavtal mellan Motala kommun och Borensbergs Båtklubb

Ta även del av info på http://borensfvo.se/ och http://www.ifiske.se/fiske-boren.htm

Läs medlemsbrev, klicka på länken i listan överst.

Vår Hamn är numera klassad som "Säker hamn" vilket bl.a. ger dej 25% rabatt på din båtförsäkring hos If,

oavsett om du redan är kund eller ej, se dokument.

Läs mer på www.if.se/sakerhamn 

Se upp med vattenståndet under Strömbron!